ابراهيم آشتياني معتقد است علي کريمي بايد به پرسپوليس باز گردد و ژوزه هم وظيفه دارد به توصيههاي کميته فني گوش دهد.


عضو کميته فني باشگاه پرسپوليس در گفتوگو با خبرنگار ايسنا، درباره شکست اين تيم برابر مس کرمان و شرايط کنوني سرخپوشان در جدول، اظهار کرد: مهمترين مشکل پرسپوليس در حال حاضر مساله فني تيم است. پرسپوليس از ابتداي فصل گلهاي زيادي خورده، در حالي که مدافعانش همه مليپوش هستند. وقتي مدافعان مياني توپ را در اختيار دارند اعتمادي به هافبک هاي دفاعي ندارند تا با پاس دادن به آنها بازيسازي را شروع کنند به همين خاطر زير توپ ميزنند که اين بدترين کار است.

وي افزود: پرسپوليس به خوبي از کانالهاي کناري خود استفاده نميکند. مثلا ماهيني ميخواهد تنهايي طول زمين را برود و برگردد و همه را پشت سر بگذارد، در حالي که هيچ کار ترکيبي در کنارههاي زمين انجام نميشود. حتي ما که 35 سال پيش بازي ميکرديم اين کارهاي ترکيبي و يک، دوها را انجام ميداديم.

آشتياني با اشاره به اين که پرسپوليس هنوز از نظر روحي رواني مشکل دارد، گفت: گذشته از مسايل فني بازيکنان مهم پرسپوليس از جمله انصاري فرد، قاضي و نوري هنوز به شرايط خوب خود باز نگشتهاند. ژوزه هم نتوانسته در تيم به آنها انگيزه بدهد. اين که يک بازيکن مليپوش در تيم ملي ثابت بازي کند، اما در پرسپوليس بر روي نيمکت بنشيند براي آن بازيکن قابل قبول نيست و به روحيهاش ضربه ميزند. ژوزه بايد بداند که بازيکنان ايراني چنين روحياتي دارند. مثلا پولادي وقتي تعويض شد به شدت عصباني بود که به خودش ضربه زد. همين مسايل روحي بيشتر روي بازيکنان تاثير ميگذارد تا مسايل فني و تاکتيکي.

وي ادامه داد: پرسپوليس بازيکني مثل علي کريمي دارد که دو، سه سال پيش در استيلآذين دفاع وسط بازي ميکرد. وقتي کريمي به عنوان مدافع عملکرد خوبي داشته يعني ميتواند هافبک دفاعي خوبي هم باشد، اما پرسپوليس در ميانه زمين مشکلات زيادي دارد و نبود يک هافبک دفاعي خوب کاملا به تيم ضربه زده است. از نظر دفاعي هم ديروز هر دو گل تقصير هافبکهاي دفاعي بود. البته امروز با ژوزه جلسه داريم و همه اين مسايل را به او ميگوييم.

آشتياني با اشاره به اين که ژوزه از ابتداي فصل تاکنون به هيچ کدام از توصيههاي کميته فني توجه نکرده، گفت: من بعد از بازي هفته اول با نفت آبادان که با برد پرسپوليس همراه بود، عملکرد تيم را آناليز کردم و مشکلات پرسپوليس را روي کاغذ نوشتم و به ژوزه گفتم، اما او ناراحت شد. پس از آن هم چندين بار سعي کرديم مشکل پرسپوليس را به کادر فني انتقال دهيم، اما ژوزه هيچ توجهي نکرد و حتي حاضر نشد با ما صحبت کند.

وي در پاسخ به اين سوال که با توجه به عدم اعتناي ژوزه به کميته فني فکر ميکنيد او امروز در جلسه با اعضاي کميته فني حاضر ميشود يا خير؟ گفت: ژوزه بايد بيايد. مربي تابع باشگاه است. حتي در مورد کريمي که ژوزه تصميم گرفته او را از تيم کنار بگذارد، بايد صحبتهاي اعضاي کميته فني را گوش کند. مساله کريمي بايد در خود باشگاه حل شود. به هر حال بازيکنان ايراني روحيات خاصي دارند و ممکن است کريمي حرکتي انجام داده که به مذاق مربي تيم خوش نيامده باشد. اما پولادي هم روز گذشته با عصبانيت کار دست خودش داد.

وي در ادامه با انتقاد از بيتفاوتي ژوزه در هنگام برگزاري بازيهاي پرسپوليس گفت: من در بازي روز گذشته هيچ جنب و جوشي در ژوزه نديدم. بيتفاوتي او به بازيکنان منتقل ميشود و ديديم که بازيکنان در مقاطعي از بازي کاملا بيتفاوت بازي ميکردند. اين در حالي است که فضاي کنار زمين را براي مربيان گذاشتهاند که با بازيکنان خود صحبت کنند. اين مسايل ما قديميهاي پرسپوليس را به شدت ناراحت ميکند، چرا که خيلي به اين تيم تعصب داريم. به نظر من کريمي بايد به تيم برگردد و ژوزه هم با گوش دادن به توصيههاي کميته فني به فکر رفع مشکلات تيم باشد.