کيروش درباره جلسهاي که امروز با وزير ورزش داشت گفت: اين جلسه محرمانه بود، بنابراين نميتوانم دربارهاش چيزي بگويم.


پس از اتمام جلسه کارلوس کيروش و محمد عباسي، وزير ورزش و جوانان که بيش از آنچه انتظار ميرفت به طول انجاميد، سرمربي تيم ملي فوتبال، در واکنش به سوال خبرنگاران مبني بر اينکه درباره اين جلسه توضيح دهد، خنديد و گفت: اين جلسه واقعا محرمانه بود و به همين دليل نميتوانم دربارهي جزئياتش چيزي بگويم.

به گزارش ايسنا،طولاني شدن جلسه کادر فني تيم ملي و وزير ورزش باعث شد که جلسه بررسي سند راهبردي فوتبال که قرار بود با حضور وزير و چند تن از نمايندگان مجلس برگزار شود، با يک ساعت تاخير آغاز شود. اين جلسه قرار بود ساعت 14 امروز (شنبه) در وزارت ورزش برگزار شود که به ساعت 15 موکول شد.