رنامه نشست خبري سرمربيان تيمهاي ليگ برتري در تهران اعلام شد.


به نقل از سايت سازمان ليگ حرفهاي فوتبال ايران، برنامه نشستهاي خبري پيش از مسابقه هفته چهاردهم ليگ برتر به شرح زير اعلام شد:

يکشنبه 7 آبان ساعت 14 نشست خبري محمد مايلي کهن سرمربي گهر و امير قلعهنويي سرمربي استقلال.

دوشنبه 8 آبان نشست خبري منصور ابراهيم زاده سرمربي نفت تهران و کرانچار سرمربي سپاهان ساعت 15 (به دليل ساعت پرواز تيم سپاهان اين نشست ساعت 15 و يک ساعت ديرتر از برنامه معمول برگزار ميشود.)

سهشنبه ساعت 9 آبان نشست خبري مانوئل ژوزه سرمربي پرسپوليس و عبدالله ويسي سرمربي پيکان ساعت 14.

تمام نشستها در سالن روابط عمومي سازمان ليگ برگزار ميشود.

به گزارش فارس،هفته چهاردهم ليگ برتر روزهاي دوشنبه، سه شنبه و چهارشنبه برگزار ميشود.