محمد مايليکهن سرمربي تيم گهر دورود شد.


به گزارش ايسنا ، از بين چند گزينه که براي سپردن نيمکت گهر از آنها نام برده مي‏شد، سرانجام قرعه به اسم محمد مايلي کهن درآمد.

دستياران مايلي ‏کهن در کادر فني گهر نادر فريادشيران و علي‏رضا پورمند هستند.

از ابتداي فصل تاکنون مهدي تارتار، علي‏رضا پورمند و پرويز مظلومي هدايت گهر را به عهده داشته‏اند که در اين بين مظلومي نيامده استعفا داد.

آيتاللهزاده مديرعامل باشگاه گهر دورود از انتخاب مايليکهن به عنوان سرمربي جديد اين تيم خبر داد.