مهاجم پيشکسوت پرسپوليس گفت: انصاري فرد و ساير مهاجمان پرسپوليس نبايد به گل زدن فکر کنند.


ادموند بزيک در گفتگو با سايت رسمي باشگاه پرسپوليس افزود: در ايران مهاجمان را فقط با گل زدن مي سنجند. آنها حتي اگر گل بسازند يا در به ثمر رسيدن گل مشارکت داشته باشند، ديده نمي شوند. اين مساله فشار رواني را زياد مي کند. به نظر من انصاري فرد، قاضي و ساير مهاجمان در اين تيم جا نيفتاده اند. آنها بايد تمرکز خود را از گل زدن بر دارند و به اين فکر کنند که از بازي لذت ببرند و کاري که مي توانند را انجام بدهند.

وي ادامه داد: بازيکني مثل انصاري فرد در عين جواني، آقاي گل شده است، پس زمينه هاي لازم را دارد. او بازيکن فيکس تيم ملي بوده و شايستگي حضور در پرسپوليس را دارد. اين اتفاقات مي تواند براي هر مهاجمي روي دهد. بازيکناني مثل مسي استثنا هستند که هميشه گلزني مي کنند. مهاجمان پرسپوليس هم بايد تمرکز خود را از مسائلي که باعث استرس مي شود بر دارند.