کانون هواداران پرسپولیس : سرمربی پرسپولیس با انتقاد از سرمربی تیم ملی ایران گفت: لیگ شما ساخته دست کیروش است که کمترین و کوتاهترین لیگ دنیاست. مانوئل ژوزه پس از پیروزی 6 بر صفر پرسپولیس مقابل پیکان اظهار داشت: لیگ برتر ایران ساخته دست کیروش است. این موضوع کمترین و کوتاهترین لیگ و رقابت را ایجاد میکند که 5 ماه بیشتر طول نمیکشد و در دنیا تک است.
سرمربی پرسپولیس در مورد بیانیه کارلوس کیروش علیه خودش عنوان کرد: به موقع جواب کیروش را خواهم داد اما بررسی کنید لیگی که ساخته دست کیروش است چه اتفاقاتی برای فوتبال شما ایجاد میکند. وی در مورد وضعیت بازگشت علی کریمی به پرسپولیس گفت: تصمیم با خود کریمی است. کریمی میداند چه کاری باید انجام بدهد و چه کاری نباید بکند. این حرف را هم بخاطر هواداران زدم تا در جریان مسائل قرار بگیرند. در این مورد هم در آینده صحبت میکنم.