عضو کميته فني باشگاه پرسپوليس گفت: پيروزي قرمزپوشان مقابل پيکان من را ياد پرسپوليس دهه 60 و همچنين تيم سال 52 انداخت.
علي پروين در خصوص شرايط پرسپوليس اظهار داشت: خدا را شکر ميکنم که پس از مدتها پرسپوليس با يک بازي خوب و منطقي و هجومي همانطور که همه هواداران توقع داشتند به يک پيروزي شيرين مقابل پيکان رسيد. البته پيکان تيم بدي نبود اما روز متعلق به پرسپوليس بود.


وي افزود: قبلا وقتي که بازيهاي پرسپوليس شروع ميشد اين تيم از قبل يک يا دو گل از حريف پيش بود و در نيمه اول کار را تمام ميکرد. بازي با پيکان من را ياد همان روزها انداخت. از دقيقه يک بچهها حمله کردند و قدر فرصتهاي خود را خوب دانستند. از طرفي ديگر خوشحالم که بالاخره فشار زياد از روي بازيکنان پرسپوليس با اين پيروزي برداشته شد و اميدوارم همين روند ادامه داشته باشد.


پروين ادامه داد: پيروزي پرسپوليس مقابل پيکان و بازي منطقي اين تيم من را ياد پرسپوليس دهه 60 که مدام به حريفان حمله ميکرد و به يک يا 2 گل قانع نبود انداخت. همچنين سال 52 که همه ميدانند چه اتفاقي افتاده بود. البته الان شرايط پرسپوليس سختتر است و بايد تدابيري انديشيده شود که بازي مقابل پيکان زود فراموش نشود.


پروين در اين خصوص که چرا در چند وقت گذشته مصاحبهاي انجام نداده گفت: در شرايطي که پرسپوليس متاسفانه نتايج خوبي نميگرفت من هم نبايد نمک روي زخم ميريختم. حرف نزدم تا آقايان نگويند پروين چشم به تاج و تخت پرسپوليس دارد به همين دليل سکوت کردم تا شرايط تيم از آن وضعيت بيرون بيايد اما هنوز هم با وجود زدن 6 گل به نظر من اتفاق خاصي نيفتاده است. يک نتيجه خوب گرفتهايم و هنوز کار پرسپوليس براي آمدن به بالاي جدول سخت است.


وي در اين مورد که چه تغييراتي در پرسپوليس افتاده که با شش گل پيکان را شکست ميدهد خاطرنشان کرد: به نظر من بچهها به خودباوري رسيدند و فعل خواستن را خوب صرف کردند نتيجهاش هم اين بود که در پرسپوليس زلزله اتفاق افتاد. البته نبايد از بازي خوبي تيم پيکان و بازي جوانمردانه اين تيم و عبدالله ويسي نيز به سادگي گذشت چون مقابل پرسپوليس بسيار جوانمردانه بازي کرده و فوتبالي هجومي را در دستور کار خود قرار دادند و به دنبال دفاع مطلق نبودند.


پروين خاطرنشان کرد: به نظر من پرسپوليس ميتواند در بازيهاي آينده حتي بهتر از اين بازي باشد. آنها در خطوط مختلف داراي بازيکنان خوب و فرصتطلبي هستند و اگر در برخي از نقاط، ضعفها پوشش داده شود به نظرم ميتواند نتايج بهتري در آينده بگيرد که اميدوارم اين اتفاق بيفتد تا باز هم دل هواداران مثل بازي با پيکان شاد شود.


عضو کميته فني قرمزپوشان درباره تعطيلي ليگ برتز گفت: بالاخره اين تعطيلات براي همه تيمها است و من اميدوارم پرسپوليس روند موفقيت خود را از ادامه دهد. بايد همه کمک کنيم تا تيم ملي به جام جهاني برود. بازي مقابل ازبکستان سخت است اما نبايد زياد و بيش از حد آن را حساس کرد.


وي افزود: انشالله يک حماسه ديگر مثل بازي با کره جنوبي توسط هواداران ما در ورزشگاه پير آزادي رقم مي خورد و بچههاي ما با کسب يک سه امتياز رفتن خود را به جام جهاني قطعي ميکنند. من اميدوارم بازي مقابل ترکمنستان هم به نفع تيم ملي فوتبال کشورمان باشد چون اگر تيم ملي ايران به جام جهاني برود به نفع همه افرادي است که در فوتبال نان ميخورند