هفته يازدهم رقابتهاي ليگ فرانسه با انجام 6 ديدار پيگيري شد.

در مهمترين ديدار پاري سن ژرمن در زمين خودي با نتيجه 2 بر يک مغلوب سن اتين شد. هوارائو در دقيقه 88 براي سن ژرمن و ساخو 55 و اوباميانگ 73 براي سن اتين گلزني کردند. نکته جالب توجه اخراج زلاتان ايبراهيموويچ در دقيقه 71 بود.

پاريسيها با وجود اين شکست 22 امتيازي ماند و همچنان صدر جدول را در اختيار دارد.نتايج کامل به شرح زير است:

پاري سن ژرمن يک - سن اتين 2

هوارائو 88 براي پاري سن ژرمن

ساخو 55، اوباميانگ 73 براي سن اتين

ترويه يک - مون پليه يک

کاموس 41 براي ترويه

بلهاندا 19 براي مون پليه

افيان صفر - ليل 2

رو 40، بالمونت 62

نيس 2 - نانسي يک

ترائوره 21، باتائک 82 براي نيس

سانه 45 براي نانسي

رن يک - ريمس صفر

اردينک 41

والنسين 3 - سوشو يک

کادير 12، پوجول 27 و 60 براي والنسين

رودت 62 براي سوشو