مهاجم تيم فوتبال پرسپوليس بعد از ترک اردوي تيم ملي، از پاي مصدومش ام آر آي گرفت.


محمد قاضي مهاجم مليپوش تيم فوتبال پرسپوليس به دليل مصدوميت، با تصميم کيروش از تيم ملي کنار رفت و جاي خود را به عليرضا عباسفرد مهاجم راهآهن داد.
پس از اين اتفاق، کادر پزشکي سريعا براي بررسي وضعيت قاضي دست به کار شد.
دکتر وجيه الله چشمه سري در اين باره به فارس گفت: قاضي در بازي با پيکان به خاطر تکل از پشت دچار آسيب ديدگي از ناحيه زانو شد و بعد از اينکه گل پرسپوليس را به ثمر رساند لنگ لنگان بازي را ادامه داد و سپس به تيم ملي دعوت شد.
وي افزود: باتوجه به وضعيت قاضي، پس از صحبتي که با دکتر خانلري پزشک تيم ملي داشتيم سريعا از زانوي او ام آر آي گرفتيم که خوشبختانه در اولين ام آر آي، او دچار پارگي نشده اما ليگامنت او کشيده شده است.
چشمهسري ادامه داد: قاضي در روزهاي آينده استراحت و فيزيوتراپي ميکند و تا انتهاي هفته يک بار ديگر وضعيت او را با گرفتن عکس بيشتر بررسي ميکنيم تا مطمئن شويم پارگي در زانوي اين بازيکن وجود ندارد.