توپهاي جديد شرکت آل اشپورت به گمرک رسيد.


از ابتداي فصل جاري اکثر بازيکنان به خصوص دروازه بان ها نسبت به توپ هاي ليگ برتر که از محصولات آل اشپورت است ايراد مي گرفتند و معتقد بودند اين توپ ها استاندارد نيست.


اعتراض هاي پي در پي باشگاه ها نسبت به اين توپ ها سرانجام سازمان ليگ را مجبور کرد با شرکت آل اشپورت صحبت هاي لازم را انجام دهد و در نهايت مسئولان اين شرکت پذيرفتند توپ هاي ارسال شده استاندارد نبوده و اعلام کردند توپ هاي جديد را ارسال مي کنند.
به گزارش فارس، غلامرضا بهروان رئيس سازمان ليگ برتر در اين خصوص گفت: توپ هاي جديد ارسال شده و در گمرک است. يک نمونه از اين توپ ها را براي ما ارسال کرده اند که کيفيت خوبي داشت. مسئولان آل اشپورت اعلام کردند توپ هاي قبلي اشتباهي فرستاده شده است