• پزشک تیم فوتبال پرسپولیس گفت: با توجه به اینکه اردوی خارج از تهران منتفی شد، محمد قاضی از فردا بر می گردد و برنامه های فیزیوتراپی او در کلینیک باشگاه دنبال خواهد شد.


    وجیه ا... چشمه سری در گفتگو با سایت رسمی باشگاه پرسپولیس افزود: از آنجا که احتمال سفر تیم وجود داشت، قرار بود محمد قاضی برنامه هایش را زیر نظر کادر پزشکی تیم ملی ادامه دهد اما با توجه به منتفی بودن این اردو، او از فردا برنامه فیزیوتراپی خود را در کلینیک باشگاه دنبال می کند. خوشبختانه مرکز تصویربرداری در گزارش ارسالی خود اعلام کرده است که قاضی از ناحیه رباط صلیبی تنها دچار کشیدگی شده است و امیدواریم که او ظرف سه تا چهار هفته آینده آماده بازگشت به میادین شود.
    وی درباره وضعیت مهرداد پولادی تصریح کرد: خوشبختانه جراحی، بسیار خوب جواب داد و با توجه به خبرهایی که دریافت کرده ایم و تغییر آتل، پولادی تا بازی با ازبکستان هم آماده خواهد شد.
    دکتر چشمه سری در پایان پیرامون وضعیت حمیدرضا علی عسگری خاطرنشان کرد: او در دویدن ها خوب بوده است و اگر در پرش ها هم مشکل نداشته باشد که امیدواریم همینطور باشد، تا پایان تعطیلات، آماده بازگشت به میادین خواهد بود.