کانون هواداران پرسپولیس : تقریبا از زمان حضور علی دائی بر روی نیمکت مربیگری تیم ملی بود که رحمتی به چارچوب دروازهی تیم ملی تکیه زد و هیچگاه تاکنون موقعیت خود را متزلزل ندید. دروازهبان شماره یک تیم ملی با وجود درخششهای بسیاری که در درون دروازهی تیم ملی داشت ، نقصهای آشکاری را نیز داشت که گاهی گریبانگیر تیم ملی و تیمهای باشگاهی او نیز شد ، اما با این وجود او هیچ رقیب جدی که بتواند موقعیت او را به خطر بیندازد ندید. در این میان به نظر میرسد این دوران روبه اتمام است و یک رقیب جدی برای رحمتی از بوندسلیگای دو آلمان در راه تهران است.
کارلوس کیروش پیش از این با دعوت از بازیکنانی همچون امید نظری ، رضا قوچاننژاد و اشکان دژاگه به تیم ملی ، علاقهی فوق العادهی خود به بازیکنان شاغل در اروپا را نشان داده بود و حالا در اندیشهی دعوت کردن یک دورگهی دیگر به تیم ملی است ، دورگهای که این روزها به شدت در بوندسلیگای دو میدرخشد و در کانون توجهات است. این دورگه کسی جز دانیال داوری ، دروازهبان شمارهی یک آینتراخت براونشوئیگ نیست.


دانیال داوری 24ساله ، از پدری ایرانی و مادری لهستانی است و در شهر گیسن در نزدیکی فرانکفورت زندگی میکند. او از شش سالگی فوتبال خود را آغاز کرده و در باشگاههائی نظیر "اس.وی گاربنتیش" ، "گیسن" و "ماینتس" عضویت داشته است. او اکنون در این فصل یکی از ارکان اصلی تیم براونشوئیگ محسوب میگردد ، تیمی که در 10 بازی ابتدائی فصل 26 امتیاز کسب کرده است و با اختلاف قابل توجه 5 امتیاز نسبت به هرتابرلین در صدر جدول قرار دارد و امید اول صعود به بوندسلیگای یک محسوب میگردد.

در 10 دیدار ابتدائی فصل ، داوری در ترکیب اصلی تیم خود بوده است و درخششی قابل توجه داشته است. نکتهی جالب در مورد داوری و تیم براونشوئیگ آن است که دروازهی داوری و تیم براونشوئیگ در هفت دیدار نیز بسته مانده است که این خود یکی از دلایل موفقیت این تیم تا پایان هفتهی دهم بوده است.

به این ترتیب به نظر میرسد که کیروش این دورگهی ایرانی-لهستانی را هرچه زودتر به تیم ملی دعوت کند تا دوران انحصاری رحمتی در درون دروازهی تیم ملی به پایان برسد. نکتهی جالب آن است که اگر داوری بتواند درخشش خود در تیم باشگاهی خود را در تیم ملی ایران تکرار کند ، بدون تردید جای رحمتی را در درون دروازهی تیم ملی خواهد گرفت چرا که کیروش به شدت به بازیکنان شاغل در اروپا ایمان دارد و پس از درخشش قوچاننژاد و دژاگه در تیم ملی ، ایمان او دوچندان نیز شده است.