یک مرد انگلیسی موفق شد با نگه داشتن 51 لیوان با یک دست نام خود را در گینس به ثبت برساند.

به گزارش برترین ها «فلیپ اوسنتون» با این شاهکار خود توانست رکورد یک شهروند فیلیپینی که 39 لیوان را با یک دست نگه داشته را بود را بشکند.

وی در رستورانی در شهر لندن به عنوان خدمتکار مشغول کار است.