مربي دروازه بان هاي تيم فوتبال پرسپوليس، گفت: آمادگي بالاي نيلسون در ديدار هاي اخير پرسپوليس باعث نيمکت نشيني شهاب گردان شده است.
احمد ناجي در خصوص عدم استفاده از شهاب گردان، در حاشيه تمرين تيم پرسپوليس به خبرنگاران افزود: تيم ما سه گلر بسيار خوب دارد و به طور حتم ما از آماده ترين آنها استفاده خواهيم کرد.


وي ادامه داد: در حال حاضر نيلسون عملکرد بسيار خوبي در ديدار هايي که براي ما به ميدان رفته داشته است و نمي توانيم با توجه به عملکرد اين دروازه بان او را از ترکيب خارج کنيم.


مربي دروازه بان هاي تيم فوتبال پرسپوليس، گفت: هر کسي آماده تر باشد در تيم ما به ميدان مي رود و شهاب گردان نيز به طور حتم بايد منتظر يک فرصت مناسب باشد.


وي در خصوص اينکه چرا همچنان از گرمکن تيم سابق خود در مصر در تمرينات پرسپوليس استفاده مي کند، تصريح کرد: نمي خواهم در اين خصوص صحبت کنم.


وي زماني که با اصرار خبرنگاران روبه رو شد، اظهار داشت: به دليل اينکه به سايز من گرمکن نيست مجبورم از گرمکن تيم سابق خود استفاده کنم.