دوست دارم کار مربیگریام را از آلمان آغاز کنم و بعد از طی مدارج و پیشرفت پله پله در این عرصه بالا بیایم


سایت گل- مهدی مهدویکیا تاکید کرد که در پایان این فصل قطعاً خداحافظی خواهد کرد. کاپیتان پرسپولیس در مورد بازی دوستانه پرسپولیس برابر شهرداری نظرآباد که روز گذشته برگزار شد، گفت: وضعیت تیم خوب است بدون حضور ملیپوشان برای حفظ هماهنگی یک دیدار دوستانه انجام دادیم. حریفمان تیم بدی نبود. امیدوارم پس از بازگشت ملیپوشان همچون چند بازی آخر خود بتوانیم باز هم عملکرد خوبی داشته باشیم.
وی در مورد حضور احتمالی آپیا در تیم پرسپولیس گفت: آپیا یک بازیکن بینالمللی و شناخته شده است. او در تیمهای بزرگی بازی کرده و امیدوارم شرایط به گونهای باشد که او بتواند برای تیم ما بازی کند و عملکرد موثری داشته باشد. شناخت من هم از او به همین اندازهای است که در تیم یونتوس حضور داشته و چند سال قبل هم در تیم فنر باغچه بازی میکرده است.
کاپیتان تیم پرسپولیس در مورد بازی تیم ملی ایران برابر ازبکستان گفت: در راه رفتن به جام جهانی برابر ازبکستان یکی از مهمترین بازیهای خود را انجام خواهیم داد. با پیروزی در این بازی راه زیادی تا رفتن به جام جهانی را طی کردیم و با کسب یک برد خانگی برابر لبنان میتوانیم به جام جهانی برویم.
مهدویکیا در مورد اینکه علی کریمی چه زمانی به پرسپولیس بازمیگردد گفت: خیلی امیدوار هستم این اتفاق بیفتد امیدوارم مصدومیت کریمی جدی نباشد و هرچه زودتر به پرسپولیس بازگردد. وی در مورد اینکه قرار بود با تهیه کیک تولد، کریمی را به پرسپولیس بازگردانند و برای او جشن تولدی بگیرند اظهار داشت: دوست داریم کریمی هرچه زودتر به پرسپولیس بازگردد. متاسفانه یک مصدومیت بدموقع در دیدار برابر تاجیکستان برای او به وجود آمد. توافقات برای بازگشت کریمی انجام شده و مشکل خاصی وجود ندارد این مصدومیت کار را کمی عقب انداخت و انشاءالله بعد از بازی با ازبکستان کریمی به پرسپولیس باز میگردد.
مهدوی کیا در مورد اینکه اعلام کرده در پایان فصل قصد خداحافظی از فوتبال را دارد تصریح کرد: تصمیم خودم را گرفتم و قطعا در پایان فصل خداحافظی میکنم و امیدوارم همه چیز ختم به خیر شود. او در مورد اینکه آیا قصد دارد به عنوان مربی به فعالیت خود در فوتبال ادامه دهد و سال قبل نیز پیشنهادی از تیمهای پایه هامبورگ داشته است گفت: چیزی قابل پیشبینی نیست. از مسئلهای که مطمئن هستم این است که قطعا از فوتبال جدا نخواهم شد. می خواهم همانطور که فوتبال را به صورت پایهای طی کردم و بالا آمدم در مربیگری نیز تمامی مدارک را طی کرده و کارم را آغاز کنم. همیشه با هامبورگ ارتباط خوبی داشتم. صحبتهایی شد. دوست دارم کار مربیگریام را از آلمان آغاز کنم و بعد از طی مدارج و پیشرفت پله پله در این عرصه بالا بیایم.