تیم ملی ایران و ازبکستان شانسهای اصلی برای تکیه زدن به رتبهی دوم این گروه میباشند و دیدار این دو تیم در تهران ، فینالی تعیینکننده برای تعیین تیم برتر است.


سایت گل-گرچه تیم ملی ایران توانست در تهران تیم ملی کرهی جنوبی را با تک گل جواد نکونام شکست دهد و با هفت امتیاز در کنار این تیم قرار گیرد ، اما تیم ملی ما چه در پیروزی برابر ازبکستان و چه در پیروزی برابر کرهی جنوبی قاطعیت لازم را نداشت و بدون هیچگونه غرضورزی با ملیپوشان و کارلوس کیروش ، باید بگوئیم که تیم ما با چاشنی شانس بود که توانست 6 امتیاز ارزشمند را از این دو بازی بگیرد و یکی از مدعیان اصلی صعود باشد. بنابراین با توجه به شرایط حاکم بر تیمهای این گروه ، باید پذیرفت که کرهی جنوبی گرچه از روزهای اوج فاصلهی چندانی دارد ، اما بازهم قدرت برتر این گروه است و در پایان باید او را صدرنشین این گروه بدانیم و برای صعود باید همه امیدمان را به کسب رتبهی دوم این گروه معطوف کنیم.
حال به نظر میرسد تیم ملی ایران و ازبکستان شانسهای اصلی برای تکیه زدن به رتبهی دوم این گروه میباشند و دیدار این دو تیم در تهران ، فینالی تعیینکننده برای تعیین تیم برتر است.

تیم ملی قطر با توجه به باخت خانگی خود برابر تیم ملی ازبکستان و پیشرو داشتن دو بازی سخت برابر دو تیم مدعی ازبکستان و کرهی جنوبی در خارج از خانه ، عملا از دور رقابتها حذف است و حتی نمیتواند به کسب رتبهی سوم بیندیشد ، بنابراین تمام معادلات صعود به ایران و ازبکستان ختم میشود.
از طرفی ایران و ازبکستان هر دو در خانه میزبان تیم از پیش حذف شدهی لبنان هستند که در حالت عادی و دور از هرگونه اتفاق و حادثهی غیر معمولی ، باید سه امتیاز این دیدار را به حساب این دو تیم واریز کرد. از طرف دیگر این دو تیم هر دو در سئول میهمان تیم ملی کرهی جنوبی هستند و با توجه به شرایط هر سه تیم ، باید روی کاغذ نتیجهی یکسانی را برای ایران و ازبکستان متصور بود ، نتیجهای که در رویائیترین شرایط پیروزی است و در عالیترین شرایط تساوی.
تنها تفاوت بازیهای آیندهی دو تیم در این است که ایران در دوحه باید به مصاف قطر برود و ازبکستان میزبان تیم ملی قطر است. بنابراین میتوان پیشبینی کرد که این بازی میتواند اختلاف دو امتیازی ایران و ازبکستان در جدول ردهبندی فعلی را جبران سازد تا دیدار چهارشنبهشب این دو تیم در آزادی حکم مرگ و زندگی برای دو تیم داشته باشد و پیروزی هر کدام از دو تیم ، برابر با صادر شدن ویزای برزیل آن تیم خواهد بود.