امير قلعهنويي در حاشيه تمرين امروز استقلال در جمع خبرنگاران گفت: با توجه به تعطيلي مسابقات تمرينات را فاز بندي کرديم. در فاز اول آمادگي جسماني و بازسازي بدنها را قرار داديم و کمي هم کارهاي قدرتي و هوازي انجام داديم. در فاز دوم تمرينات را يک جلسه کرديم و فردا هم يک بازي دوستانه با فجر سپاسي داريم که جا دارد از ياوري استاد خوبم و مجموعه مديريت فجر سپاسي تشکر کنم که درخواست ما را قبول کردند. شرايط استقلال بد نيست اما ايدهآل هم نيست.

وي در مورد اينکه بخشي از مطالبات بازيکنان پرداخت شد و ديگر استقلال مشکل مالي ندارد، گفت: ابتدا بايد از هيئت مديره و دکتر فتحاللهزاده تشکر کنم. زماني که کار دست خود فتحاللهزاده سپرده شد قراردادهاي مالي را بست و هماهنگي خوبي بين ايشان و هيئت مديره وجود دارد. در پرداختها عقب هستيم اما بازيکنان بخشي از پول خود را گرفتهاند.

قلعهنويي در مورد وضعيت جانواريو و جباري گفت: جباري از فردا ميآيد اما جانواريو در برزيل هنگام تمرين کردن زانويش دچار مشکل شده است.

سرمربي استقلال در مورد بازگشت نظري جويباري به استقلال گفت: اين افراد سرمايههاي باشگاه استقلال هستند. همانطور که فرهاد مجيدي در بخش بازيکن سرمايه استقلال است، جويباري هم در مديريت سرمايه استقلال است. بايد اين سرمايهها را جذب و حمايت کنيم. از علي اميري هم تشکر ميکنم. او در ابتداي فصل و پيش از آغاز فصل خيلي زحمت کشيد و به همراه فتحاللهزاده تيم خوبي بستيم. هماهنگي خوبي هم بين فتحاللهزاده و معاونينش عرب و شاهحسيني ايجاد شده و از نظر مديريتي تيم خوب و همدلي هستيم.

وي در مورد بدنسازي مجتبي جباري گفت: فرم بدنسازي در کلينيک انجام ميشود و جباري 10 روز است که در چمن تمرين ميکند و از فردا هم به ما اضافه خواهد شد.

قلعهنويي در مورد ديدار ايران و ازبکستان و اينکه آيا ميتوانيم اين تيم را ببريم، گفت: ابتدا بايد به پهلوانان جوان ايراني تبريک بگويم. تيم ملي جوانان خوب بازي کرده و نتيجه گرفته است. اکبر محمدي در اين تيم و علي دوستي در تيم نوجوانان خوب زحمت ميکشد. زماني که من در کميته فني بودم اين دو نفر نتيجه بدي گرفتند اما خوشحالم که از آنها حمايت کردم و نتيجه آن حمايت را اکنون ميبينيم. اميدوارم بعد از نوجوانان تيم جوانان ما هم جهاني شود. من مسابقات آنها را پيگيري ميکنم و خوشحالم که از محمدي و دوستي حمايت کردم.

وي ادامه داد: تيم ملي هم شرايط خاص خودش را دارد و با وحدت و همدلي خوب مردم و رسانهها ميتوانيم موفق شويم. نبايد بگوييم تماشاگران يار دوازدهم ما هستند. آنها يار اول ما بعد از خدا و اهل بيت هستند. فضا هم خوب و آرام است و بازيکنان ميتوانند در اين فضا راحتتر کار کنند.

وي در مورد اينکه حضور در جام جهاني ميتواند براي ما افتخار آفرين باشد، گفت: حضور در جام جهاني افتخار است. نياز داريم فوتبال ما از اين فضا خارج شود. بعد از المپيک عليه فوتبال خيلي صحبت شد. اکنون که نوجوانان ما جهاني شدند اميدوارم تيم ملي جوانان ما هم جهاني شوند. تيم ملي زحمت ميکشد اما بانشاط بازي نميکند. با اين حال شانس صعود به جام جهاني را دارد. در دو بازي که پيروز شديم حق ما برد نبود اما بهتر است ابتدا به جام جهاني صعود کنيم و پس از آن کيروش زحمت ميکشد و تيم ملي هم قشنگ بازي خواهد کرد.