در تمرين امروز تيم فوتبال استقلال بازيکنان سراغ جباري و جانواريو را ميگرفتند.

به گزارش فارس، تمرين تيم استقلال از ساعت 15:30 دقيقه امروز در کمپ زندهياد حجازي و زير نظر کادر فني برگزار شد. امير قلعهنويي که مدتي را به دليل جراحي پاي خود و در گذشت مادرش نميتوانست تمرينات را از نزديک زير نظر بگيرد اين بار خودش به داخل زمين رفت و بازيکنان را تمرين داد.

*حنيف عمرانزاده که به دليل مصدوميت از ناحيه کمر حدود يک هفته در تمرينات آبيپوشان غايب بود امروز خود را به مربيان معرفي کرد و تنها به نرمدوي پرداخت.

*جانواريو که در برزيل دچار آسيبديدگي شده است، موجبات نگراني کادر فني را فراهم کرد و پس از اينکه آنها متوجه شدند اين بازيکن دچار آسيبديدگي شده با کادر پزشکي در اين خصوص صحبت کردند. همچنين اعضاي کادر فني به دنبال آخرين وضعيت مجتبي جباري و حضور وي در تمرينات بودند.

*حدود 50 نفر از طرفداران تيم استقلال در تمرين امروز اين تيم حضور داشتند.

*دويدن دور زمين برنامههاي تاکتيکي و فوتبال درونتيمي از برنامههاي اصلي تمرين امروز تيم استقلال بود.

تيم استقلال فردا در ديداري دوستانه به مصاف فجر شهيد سپاسي خواهد رفت.