باشگاه رئال مادريد در نظر دارد قرارداد هافبک مليپوش خود را تا سال 2016 تمديد کند.

به نقل از آس، قراداد ژابي آلونسو در سال 2014 به پايان ميرسد؛ او يکي از مهرههاي کليدي مورينيو و تيم است. مادريد در نظر داد اين بازيکن را تا سال 2016 به خدمت بگيرد.

مادريد در حال مذاکره براي عقد يک قرارداد جديد با ژابي آلونسو است. قرار داد اين مرد اهل تولوز 30 ژوئن 2014 به پايان خواهد رسيد. (وي در سال 2009 قراردادي به مدت 5 سال با باشگاه منعقد کرد) و باشگاه در حال مذاکره با نماينده وي براي تمديد قراردادش به مدت 2 فصل ديگر است تا ژابي تا سال 2016 و سن 34 سالگي در مادريد ماندني شود.هافبک مادريد در ژانويه هنوز 18 ماه از قراردادش باقي ميماند و معمولا باشگاه اگر به بازيکني براي برنامه آيندهاش نياز داشته باشد،در اين زمان تصميم به تمديد قرارداد او ميگيرد.

ژابي در ژانويه قانونا آزاد خواهد بود تا با هر باشگاه ديگري قرارداد ببندد. مادريد بايد براي جلوگيري از چنين اتفاقي دست به کار شود.

مورينيو وي را يکي از مهرههاي اصلي تيم ميداند و ميخواهد از ماندنش در تيم مطمئن شود. وي تاکنون 1281 دقيقه براي مادريد بازي کرده است در حالي که ايکر کاسياس 1440، رونالدو 1414 و راموس 1350 دقيقه براي رئال به ميدان رفتهاند.