به گزارش خبر آنلاین؛مهدی مهدویکیا سه شنبه شب آپیا، کارنی و مدیر برنامههایشان را به یک رستوران ژاپنی جهت صرف شام دعوت کرد.در این رستوران که کنزو نام داشت کیا از مهمانان خارجی پرسپولیس میزبانی کرد.آپیا پس از چند روز شرکت در تمرین سرخپوشان نتوانست نظر ژوزه را برای بازی کردن در پرسپولیس جلب کند.او چهارشنبه ایران را ترک خواهد کرد