اين روزها تکاپوي پرسپوليسي ها براي جذب بازيکنان خارجي نسبت به استقلال بيشتر است، آپيا و کارني ملي پوشان غنايي و استراليايي خارجي هاي مدنظر سرخپوشان هستند.

اين روزها تکاپوي پرسپوليسي ها براي جذب بازيکنان خارجي نسبت به استقلال بيشتر است، آپيا و کارني ملي پوشان غنايي و استراليايي خارجي هاي مدنظر سرخپوشان هستند ملي پوش غنايي مورد پسند ژوزه سرمربي پرسپوليس قرار نگرفت و وضعيت کارني هم تا چند روز ديگر مشخص مي شود.

علاوه بر اين بازيکنان مدير برنامه هاي هلپ و کوديانسن مهاجمان سابق بارسلونا هم به مسئولان پرسپوليس پيشنهاد دادند که اين دو مهاجم هم حاضرند به سرخپوشان بپيوندند.

براساس اين موضوع پيشکسوتان پرسپوليسي ديدگاهشان را در مورد حضور بازيکنان خارجي مطرح کردند.

محمد پنجعلي پيشکسوت پرسپوليس به خبرنگار باشگاه خبرنگاران گفت: به نظرم مشکل پرسپوليس بازيکن نيست بلکه ساختار و مديريت ضعيف باعث مشکلات اساسي فوتبالمان از جمله تيم پرسپوليس شده است.

پنجعلي در ادامه اظهار داشت: بازيکنان و مربيان خارجي زيادي وارد کشورمان شدند اما آنها نتوانستند براي فوتبالمان تاثير مثبتي داشته باشند.

پيشکسوت پرسپوليس بيان کرد: مسئولان فوتبال با آوردن بازيکن و مربي خارجي قصد داشتند شرايط و جو فوتبالمان را درست کنند اما هر چه مي گذرد تيم هاي ليگ برتر و تيم هاي ملي کشورمان ضعيف تر مي شوند.

وي درباره راهکارش براي بهبود وضعيت فوتبال بيان کرد اگرمسئولان فوتبال مي خواهند فوتبالمان حرفه اي شود بايد مقدمات خصوصي سازي باشگاهها را فراهم کنند آوردن بازيکن خارجي راهکار قطعي است.

وي در پايان خاطر نشان کرد: کي روش معروفترين مربي خارجي است که به ايران آمده اما همين مربي پرتغالي هم نتوانسته تاثير مثبتي بر فوتبال ما بگذارد اين امر نشان مي دهد که مشکل فوتبال ما بازيکن و مربي نيست.