عبدالملک خريد جديد پرسپوليس رييس باشگاه حرس الحدود با انتقال عيد عبدالملک به پرسپوليس موافقت کرد. به گزارش ايسنا،به نوشته روزنامه «الوفد» مصر ، سرتيپ عبدالحکيم مسلم، رييس اين باشگاه مصري گفت که هيچ مانعي براي انتقال عبدالملک به پرسپوليس تهران وجود ندارد. وي در گفت و گو با يکي از روزنامههاي مصري گفت: با توجه به نامعلوم بودن شروع فصل جديد ليگ مصر ترجيح ميدهيم که با انتقال عبدالملک به باشگاه پرسپوليس موافقت کنيم. اين هافبک مصري در يک گفت و گويي تلويزيوني گفت که چند پيشنهاد از باشگاههاي چين، قطر و امارات دارد، اما ترجيح ميدهد که زير نظر ژوزه کار کند حتي اگر به صورت قرضي باشد. اين هافبک مصري به دليل خشونت ذاتي که در بازي او وجود دارد در فوتبال مصر لقب ديوانه را به خود اختصاص داده است.