به گزارش خبرگزاری فارس، در آخرین جلسه هیئت مدیره پرسپولیس محمد حسین نژادفلاح مامور شد تا مراسم آشتیکنان بین کریمی و ژوزه را برگزار کند.


از همین رو پس از حضور علی کریمی در تمرین امروز پرسپولیس محمد حسین نژاد فلاح به همراه روانشناس پرسپولیس نیز در تمرین امروز شرکت کردند و در جلسهای سه جانبه با یکدیگر به بحث و گفتوگو پرداختند.


قرار است پس از این جلسه کریمی، نژادفلاح و روانشناس پرسپولیس با ژوزه دیداری داشته باشند.


گفتنی است علی کریمی پس از حضور در تمرین امروز به مدت 40 دقیقه به فیزیوتراپی نیز پرداخت.