به گزارش خبرگزاری فارس، علیرضا نیکبخت واحدی پس از جلسه امروزش با محمد رویانیان اظهار داشت: ابتدا جا دارد از نگاه ویژه سردار رویانیان به بحث فوتبال و اینجانب تشکر ویژهای داشته باشم.
امروز روز بسیار خوبی برای من بود و امیدوارم که بتوانم دوباره به پرسپولیس کمک کنم.
وی افزود: با توجه به سیاستهای رویانیان خوشبختانه برای بازی در لیگ برتر جزء سهمیه لیگ برتر محسوب نمیشوم و امیدوارم که بتوانم دوباره به روزهای خوب خودم برگردم.
نیکبخت ادامه داد: باید تشکر ویژهای از آیتاللهی ومحمد مایلیکهن داشته باشم که در چند وقت اخیر بسیار من را مورد لطف قرار دادند.
قطعاً به زودی مایلیکهن را برای بازگشتم به پرسپولیس در جریان خواهم گذاشت تا انشالله بتوانم دوباره پیراهن قرمز را بپوشم.
وی در پایان تأکید کرد: محمد رویانیان امروز کار بزرگی را در حق من کرد، من هیچ وقت محبت او را فراموش نمیکنم و امیدوارم که در آینده این نگاه او را جبران کنم