کارلوس کيروش پس از شکست ايران برابر ازبکستان تهران را ترک کرد.

کارلوس کيروش که به دليل محروميت از نشستن روي نيمکت تيم ملي نمي توانست در نشست خبري پس از ديدار ايران مقابل ازبکستان حاضر شود، شب گذشته ترجيح داد پس از چند دقيقه قدم زدن در ورزشگاه تاريک آزادي و بدون اين که در ميکسد زون حضور پيدا کند و درباره اين شکست به خبرنگاران پاسخي دهد، ورزشگاه را ترک کند.

به گزارش ايسنا،اين در حالي است که کيروش پس از ديدار برابر کره جنوبي و با توجه به اخراجش در آن بازي در حالي که شرايط حضور در نشست خبري را نداشت به ميان خبرنگاران آمد و درباره آن پيروزي بزرگ صحبت کرد.

اما سرمربي تيم ملي ديشب حتي به رختکن تيم ملي هم نرفت تا مشخص شود او چقدر از شکست برابر ازبکستان عصباني است .

در حالي که سران فدراسيون ايران شيوه جديدي را در پيش گرفتهاند و در روزهاي پس از شکست سکوت را به توضيح دادن ترجيح ميدهند اکنون آنها باز هم درباره وضعيت تيم ملي تصميم به سکوت گرفتهاند و حتي از اطلاع رساني سفر سرمربي تيم ملي ايران نيز خودداري ميکنند. با اين حال بر اساس اخبار دريافتي کيروش شب گذشته تهران را به مقصد پرتغال ترک کرده است.

بر خلاف مرتبههاي قبل زماني براي بازگشت کيروش به ايران اعلام نشده است، هر چند با توجه به در پيش بودن رقابتهاي غرب آسيا در آذر ماه ميتوان پيشبيني کرد که سرمربي تيم ملي در دو هفته آينده به تهران باز ميگردد.

به نظر ميرسد کارلوس کيروش به دليل عدم پرداخت مطالباتش از فدراسيون ايران ناراضي است.