عليرضا نيکبخت واحدي ظهر امروز به ديدار محمد رويانيان رفت.

به گزارش فارس، عليرضا نيکبخت واحدي مهاجم سابق تيم فوتبال پرسپوليس ظهر امروز به ديدار محمد رويانيان مديرعامل باشگاه پرسپوليس رفت.

در اين ديدار در خصوص بازگشت نيکبخت واحدي به ليگ برتر صحبتهايي انجام شد که رويانيان چراغ سبز خود را به مهاجم سابق تيم ملي کشورمان نشان داد.

گفتني است اين جلسه يک ساعت به طول انجاميد.