سرمربي سابق تيم ملي فوتسال در واکنش به گفته اخير رئيس کميته فوتسال گفت: اميدوارم ترابيان پس از اين خود را به عنوان مدير برتر معرفي کند.


حسين شمس در گفت و گو با خبرنگار فارس، در مورد اينکه ترابيان اعلام کرده انتخاب حسين شمس به عنوان بهترين مربي جهان از سوي سايت فوتسال پلنت صورت گرفته و او شمس را به اين عنوان انتخاب کرده است، گفت: هم اکنون ترابيان همچون مستاجري شده است که فرصتش تمام شده و بايد خانه را ترک کند و در حال خط خطي کردن ديوارها است.

وي ادامه داد: اگر از طرف فوتسال پلنت به عنوان مربي برتر جهان انتخاب شدم، اين انتخاب از سوي تعداد بسيار زيادي از مدرسين و کميته فيفا صورت گرفته است. اگر قرار بود با نظر يک نفر اتفاق بيفتد بايد در فوتسال پلنت را که اين قدر اعتبار دارد را گل گرفت. تعداد بسيار زيادي از مدرسين فيفا جزو اين نظر سنجي هستند که همه ساله بهترين مربي، بهترين بازيکن و تمام بهترينها را انتخاب ميکنم.

سرمربي سابق تيم ملي فوتسال خاطرنشان کرد: در سال 2009 به علت درخشش تيم ملي در جام جهاني 2008 و رسيدن به فينال گرندپريکس من به اين عنوان رسيدم. احتمال دارد از ايشان هم راي گرفته باشند و يک راي داده باشد اما اينکه ايشان موثر بوده، اين گونه نبود. اگر اين گونه بود اين بار خود را به عنوان بهترين مدير سفارش کنند که انتخاب شوند.

وي افزود: اين استعفا کاملا صوري است و ترابيان کارش را ادامه ميدهد. سه شنبه جلسهاي دارند تا ابقاي صانعي را رسما اعلام کنند. تحت فشار مردم چنين تصميمي را گرفته است. براي اينکه ثابت کند رياست فدراسيون از آنها حمايت ميکنند. اين استعفا پذيرفته نميشود و به رياست کميته فوتسال خود ادامه ميدهد. هر ثانيهاي که وارد شويد ايشان پشت ميز نشستهاند.

وي در پايان گفت: هم اکنون وقتش است کميتهاي که به عنوان کميته فوتسال در فدراسيون فوتبال تشکيل شده، جلسهاي بگذارند و راجع به آينده فوتسال تصميم بگيرند. 4 شخص حاضر در اين کميته در مورد آينده فوتسال نظر بدهند و فدراسيون از آنها تبعيت کند.