به گزارش خبرگزاری فارس، جلسهای از پیش از ظهر امروز در مجلس شورای اسلامی برگزار شد و طی آن طرح نظام جامع باشگاهداری با حضور علی کفاشیان، فتحاللهزاده، رویانیان، نبی، بهروان مدیرعامل باشگاه راهآهن، نجفنژاد و پرهام مالک باشگاه نساجی مازندران در خصوص این طرح صحبتهایی را مطرح کردند.


در این جلسه سید مهدی هاشمی نماینده مردم تهران، پزشکیان نماینده مردم تبریز و تعداد دیگری از نمایندگان مجلس حضور داشتند و در خصوص این طرح به بحث و تبادل نظر پرداختند.