شرايط نقل و انتقالات نيم فصل اعلام شد


دبير سازمان ليگ با اشاره به اينکه باشگاهها در روز قرعهکشي جام حذفي به زمان و نحوه برگزاري راي مثبت دادند،گفت: تيم ها ميتوانند با رعايت قوانين نقل و انتقالات در نيم فصل تا 7 بازيکن را به خدمت بگيرند که پس از صدور کارت بازي ميتوانند تيمهايشان را در جامحذفي همراهي کنند.

علي کاظمي در مورد برگزاري مرحله نخست مسابقات فصل جاري جام حذفي در تعطيلات نيم فصل و اعتراض برخي از مديران و مربيان تيمهاي شرکت کننده در اين جام به اين برنامهريزي ضمن بيان مطلب فوق گفت: در زمان برگزاري قرعهکشي مسابقات، از همه در خصوص زمان و نحوه برگزاري اين جام رايگيري شد و به آن راي مثبت داده شد.

به گزارش مهر، وي اضافه کرد: با توجه به اينکه فصل نقل و انتقالات نيم فصل يک روز پس از برگزاري هفته هفدهم يعني روز 14 آذرماه آغاز ميشود، تيمها ميتوانند پس از ثبت قرارداد بازيکنان جديد خود در هيات فوتبال استان مربوطه و دريافت کارت بازي از سازمان ليگ، از نفرات جديد در مسابقات جام حذفي استفاده کنند، البته در صورتي که قوانين موجود را رعايت کرده باشند.

دبير سازمان ليگ همچنين خاطرنشان کرد: همانطور که اشاره شده فصل نقل و انتقالات نيم فصل ليگ دوازدهم از 14 آذرماه آغاز شده و تا شنبه دوم ديماه (02/10/91) ادامه خواهد داشت و تيمها در صورت داشتن جاي خالي، خروج بازيکن مصدوم از ليست و فسخ قرارداد با يک بازيکن طبق مقررات موجود، ميتوانند تا سقف 7 بازيکن جديد جذب کنند.

کاظمي در مورد ادغام سازمان ليگ حرفهاي و سازمان ليگ آزادگان و تشکيل "سازمان ليگ فوتبال" اظهار داشت: طبيعتا با تشکيل اين سازمان جديد، علاوه بر تغيير آئيننامهها، ساختار مجمع، هيات رئيسه و شرح وظايف آن هم تغييراتي خواهد کرد که پس از تصويت ابتدايي در مجمع سازمان ليگ و تائيد نهايي توسط هيات رئيسه فدراسيون فوتبال، مسابقات فصل آينده طبق قوانين جديد برگزار ميشود.

وي در خصوص سهيمههاي فوتبال باشگاهي ايران در ليگ قهرمانان آسيا هم تاکيد کرد: در اين مدت سازمان ليگ و فدراسيون فوتبال تلاش مضاعفي انجام دادند تا با حل مشکلات موجود، تعداد سهميههاي ايران در رقابتهاي ليگ قهرمانان آسيا را افزايش دهند که خوشبختانه توانستيم با توجه به معظلات موجود در زير ساختها از جمله در ورزشگاهها، سهميه خوبي را کسب کنيم.

دبير سازمان ليگ در پايان گفت: تصور شخصي من اين است که باشگاهها و ورزشگاههاي ايران پيشرفت خوبي داشتهاند اما بحث دريافت سهميه مانند کنکور، رقابتي بين همه کشورها است و تمام کشورها دوست دارند بيشترين سهميه را از آن خود کنند.