غلامرضا رضایی در گفتوگو با خبرنگار ورزشی خبرگزاری فارس در خصوص بازی مقابل ملوان اظهار داشت: ملوان در فصل جاری و با توجه به نتایجی که گرفته نشان می دهد تیمی خطرناک است، آنها در زمین خود و در برابر هوادارانشان به خوبی فوتبال را به نمایش میگذارند اما از طرفی دیگر ما هم در یکی از بهترین شرایط خودمان هستیم و دست پر باید از انزلی برگردیم.


وی افزود: من با رفع کامل مصدومیت برای این بازی آماده هستم و امیدوارم که پس از مدتها بتوانم برای پرسپولیس مؤثر و مفید باشم. متاسفانه مصدومیتی که گریبانم را گرفت، کمی من را از آن شرایط ایدهآل دور کرده بود اما همه چیز گذشت و کاملا آمادهام.


رضایی درباره خبر جداییاش در نیمفصل از پرسپولیس گفت: در این باره هیچ صحبتی نشده و من با قدرت در پرسپولیس هستم و کار خودم را دنبال خواهم کرد تا بتوانم در نیم فصل دوم بیشتر به تیم محبوبم کمک کنم به این مسائل نیز توجهی ندارم و دوست دارم هر روز بهتر از روز گذشته باشم، شرایط تیم ما در حال حاضر طوری است که باید به فکر نتیجه گرفتن در دو دیدار آینده و تا قبل از نیم فصل باشیم تا با خیال راحت این فصل دوم را آغاز کنیم.