به گزارش خبرگزاری فارس، قرارداد 3 ساله همکاری باشگاه پرسپولیس با آکادمی ترافیک برزیل امروز در باشگاه پرسپولیس امضا شد. همکاریها بین دو طرف در خصوص آکادمیها در تهران و پرورش تیمهای پایه خواهد بود.


در این جلسه محمد رویانیان، حمید استیلی و پرویز کماسی به همراه مسئولان آکادمی ترافیک حضور داشتند.


حدود 40 خبرنگار برای پوشش این جلسه به باشگاه پرسپولیس رفته بودند.


حمید استیلی به عنوان رئیس شورای آکادمی باشگاه پرسپولیس معرفی شده تا در این زمینه فعالیت بیشتری انجام دهد.