خوبی این تعطیلات این است که ملیپوشان هم در آن با تیم هستند

سايت گل- به عقيده سرمربي پرسپوليس يكي از مشكلاتي كه بازيكنان اين تيم با آن دست به گريبان هستند، مشکل بدنی است.

مشکلی که مانوئل از بدنساز تیمش خواسته است در تعطیلات نیمفصل آن را حل کند. مانوئل به هیدالگو گفته است: «من میدانم که ما دیر به تیم آمدهایم و مشکل بدنی تیم به خاطر تو نبوده است. تو توانستی از سکتههای لیگ استفاده کنی و تیم را برسانی. انتظار من از تو از حالا بیشتر است. باید از تعطیلات نیمفصل استفاده کنی. خوبی این تعطیلات این است که ملیپوشان هم در آن با تیم هستند. باید تیم را به نقطه آمادگی مطلوب برسانی. برنامه خوبی میخواهم که بدن تیم نیمفصل دوم برسد.»
از سوی دیگر حقیقی بازیکن جدید پرسپولیس در بازی فجر در برابر تراکتورسازی مصدوم شده بود و از هفته دهم بازی نکرده است. مانوئل نگران رسیدن او به بازیهای پرسپولیس است. او به گلمحمدی کمک خود گفته است: « وقتی حقیقی از مصدومیت برگشت برایش برنامه بدنسازی بریزید. به او احتیاج دارم. باید هر چه سریعتر به بازیها برسد.»