الکس فرگوسن سرمربي منچستريونايتد تمايل خود را براي انتقال مسوت اوزيل هافبک ناراضي رئال مادريد اعلام کرد.اوزيل که پس از جام جهاني 2010 با قراردادي گزاف راهي رئال مادريد شد با اين تيم توانست به عنوان قهرماني ليگا دست يابد اما با ورود لوکا مودريچ، او ديگر گزينه اول مورينيو براي ترکيب رئال مادريد نيست و منابع نزديک به اين هافبک مسلمان آلماني از ناراحتي اوزيل در قبال تصميمات مرد پرتغالي خبر ميدهند.


به گزارش ايسنا،اگر رئال مادريد قصد داشته باشد تا هافبک خود را بفروشد، آلکس فرگوسن مشتري اول اين هافبک آلماني خواهد بود. فرگوسن قصد دارد اين هافبک خلاق آلماني را جانشين پل اسکولزي کند که اواخر فصل کفشهايش را دوباره خواهد آويخت.

اوزيل که هفتهاي 110 هزار پوند در رئال مادريد دستمزد دارد به نظر مشکلي براي رفتن به منچستريونايتد نخواهد داشت.