تمرين تيم فوتبال پرسپوليس بعداز ظهر امروز پيگيري شد.

به گزارش فارس، تمرين تيم فوتبال پرسپوليس پس از بازي با ملوان از ساعت 16 بعد از ظهر امروز در ورزشگاه درفشيفر پيگيري شد. در اين تمرين بازيکنان اصلي در ديدار مقابل ملوان به مدت 30 دقيقه ريکاوري کردند.

*بازيکنان ذخيره نيز زير نظر يحيي گلمحمدي به دويدن، حفظ توپ و پرسينگ و فوتبال دستگرمي پرداختند.

*در فوتبال دستگرمي کري بين بازيکنان براي پيروزي بسيار داغ و حساس بود.

* مانوئل ژوزه در ابتداي تمرين با خبرنگاران احوال پرسي گرمي داشت.

* انتخاب بهترين بازيکن آسيا سوژه تمرين امروز بود. پرسپوليسي ها براي انتخاب مرد سال آسيا نگران بودند و اميدوار بودند که کريمي عنوان مرد سال آسيا را کسب کند.

* کريم انصاريفرد و گلمحمدي نيز در مسابقه قبل از تمرين که پاسکاري روي هوا بود با هم به رقابت پرداختند.

* پرسپوليسيها معتقد بودند گلهاي ملوان در بازي روز گذشته به هيچ عنوان صحيح نبوده است.

* مندز، مربي دروازهبانهاي پارسه امروز براي ديدن نيلسون که هم هموطن اوست به ورزشگاه درفشيفر آمده بود.

* مهرداد پولادي امروز با بازيکنان ذخيره به تمرين پرداخت. هتتريک او در فوتبال دستگرمي در نوع خودجالب بود.

* در تمرين امروز حقيقي و گردان غايب بودند.

* گلمحمدي همراه با ساير بازيکنان پا به توپ شد، البته ژوزه نيز هر وقت که فرصت ميکرد پا به توپ ميشد.

* در تمرين امروز فشنگچي به دنبال طلب خود از مسئولان باشگاه پرسپوليس بود.

* فيلم بازي پرسپوليس و ملوان به بازيکنان داده شد.

* در انتهاي تمرين بازيکنان به مسابقه پرتاب نيزه پرداختند که همين موضوع توجه خبرنگاران را به خود جلب کرد.

* حدود 20 هوادار در تمرين امروز حضور داشتند که به شدت به عملکرد برخي از بازيکنان پرسپوليسي سابق که در ملوان توپ ميزدند و خوشحالي مازيار زارع اعتراضهايي داشتند که در نوع خود جالب بود.

* تمرين امروز پرسپوليس بدون حضور هواداران برگزار شد،اما خبرنگاران مشکلي براي ورود به ورزشگاه نداشتند.