مرکز علمي کاربردي باشگاه پرسپوليس در تهران افتتاح شد.


مرکز علمي کاربردي باشگاه پرسپوليس تحت نظارت دانشگاه جامع علمي کاربردي با حضور مسئولان پرسپوليس و دانشگاه علمي کاربردي در خيابان شيخ بهايي جنوبي تهران افتتاح شد.

به گزارش فارس،در اين مراسم محمد رويانيان، مانوئل ژوزه و دستيارانش، مهدي مهدوي کيا، فداحسين مالکي، مهدي تاج و بهداد سليمي و کادر پزشکي پرسپوليس حضور داشتند.

در اين مراسم فداحسين مالکي، رئيس هيئت مديره باشگاه پرسپوليس به صورت خصوصي براي دقايقي با ژوزه گفت و گو کرد.