کريستيانو رونالدو و چند بازيکن ديگر به دليل دير رسيدن به جمع بازيکنان رئال مادريد از اتوبوس تيم براي رفتن به هتل جا ماندند.


به گزارش ايسنا، در اين اتفاق عجيب که در آستانه بازي رئال مادريد برابر اتلتيکو مادريد رخ داد، زمانيکه اتوبوس رئال مادريد براي داربي حساس مادريد قصد داشت به هتل "ميراسيرا" برود چند بازيکن تيم از جمله کريستيانو رونالدو از اتوبوس تيم جا ماندند و مجبور شدند با تاکسي به بقيه بازيکنان تيم بپيوندند.

کريستيانو رونالدو، په په ، فابيو کونترائو، کاکا و آربلوا بازيکناني بودند که نتوانستند به موقع خود را به بقيه بازيکنان رئال برسانند.

گفته ميشود مورينيو اين تصميم را به خاطر برقراري نظم قبل از داربي مادريد در تيمش گرفته است.

بازيکنان "ترافيک" را عامل دير رسيدن آنها به سانتياگو برنابئو عنوان کردند.