سرمربي ميلان پيروزي شب گذشته برابر کاتانيا را براي حضور ميلان در جمع مدعيان مهم دانست.


پيروزي شب گذشته ميلان برابر کاتانيا باعث شد ميلان براي اولين بار در طول اين فصل به دو پيروزي پياپي دست يابد و اين تيم موقتا به رده هفتم جدول صعود کند.

ماسيميليانو آلگري سرمربي ميلان در پايان بازي با تمجيد از بازي درگيرانه کاتانيا گفت: کاتانيا به خوبي ما را پرس کرده بود و در نهايت مزد بازي خوبش را در پي غفلت بازيکنان ما از روي ضربه کرنر به ما زد. آنها در خيلي از مناطق زمين در نيمه اول برتر از ما بودند. در نيمه دوم از بازيکنانم خواستم که فوتبال تکنيکي خود را به نمايش بگذارند و از توپهاي مرده براي پيروزي در اين ديدار استفاده کنند که در نهايت موفق به انجام اين مهم نيز شديم. هر چند در نيمه اول بازي متعادلي را از هر دو تيم شاهد بوديم اما در نيمه دوم ما سوار بر بازي شديم و کنترل بازي را در اختيار گرفتيم و توانستيم سه امتياز اين ديدار را کسب کنيم تا پيروزي قبلي ما برابر يوونتوس اکنون بيشتر به چشم آيد. نشان داديم با وجود حرف و حديثهاي فراوان، لايق پيروزي برابر تورينيها بوديم.

آلگري درباره استفاده نکردن از مونتوليوو گفت: او بازيکن خوب و آمادهاي است و قصد داشتيم در نيمه دوم او را به زمين آوريم، اما اخراج بازيکن حريف باعث شد تاکتيکهاي ما به کلي تغيير کند و در نهايت ترجيح داديم در اين ديدار از او استفاده نکنيم.