سرپرست تيم فوتبال پيکان گفت: ايمان مبعلي را با هيچ بازيکني معاوضه نميکنيم.


رضا رهقي در گفت و گو با فارس در مورد خبر معاوضه ايمان مبعلي با سامان آقازماني بازيکن پرسپوليس، گفت: ايمان مبعلي در تيم ما ميماند و او را با هيچ بازيکني تعويض نميکنيم. برخي قصد شيطنت دارند.

وي ادامه داد: سامان آقازماني خودش تمايل زيادي داشت که به پيکان بيايد و ما قصد مبادله مبعلي با او را نداريم.

برخي رسانهها امروز خبر از معاوضه ايمان مبعلي با سامان آقازماني بين دو باشگاه پيکان و پرسپوليس در نيم فصل را داده بودند.