ستاره برزيلي شاغل در فوتبال اروپا گفت: نام و آوازه ميلان بسيار فراتر از پاريسنژرمن است.


تياگو سيلوا در تابستان گذشته سنسيرو و «روسونريها» را ترک کرد و در ازاي 40 ميليون يورو به پارکدوپرنس آمد تا براي «متمولهاي پاريسي» بازي کند.

در شرايطي که برخي تصور مي کنند تيم کنوني وي (سنژرمن) با سرمايهگذاريهاي فراوان و گستردهاي که تاکنون داشته، به قدرتي بزرگ شبيه ميلان ايتاليا تبديل ميشود اما او خود اين نظريه را رد ميکند.

به گزارش فارس و به نقل از «اوگلبو»، سيلوا در تازهترين اظهار نظرش در اين مورد گفت: مقايسه سنژرمن و ميلان اشتباه است. براي هر دو اين تيمها بازي کردهام اما اعتراف ميکنم نام و آوازه ميلان بسيار فراتر از سنژرمن است زيرا ميلان فاتح ليگ قهرمانان اروپا شده در حاليکه سنژرمن اکنون در مرحله رشد است و تا کسب عناوين و پيروزيها فاصله دارد.

وي که از سال 2008 تاکنون 31 بازي براي «سلسائو» (برزيل) بازي کرده ادامه داد: سنژرمن نبايد از مسيري که در پيش گرفته منحرف شود. تيم در حال شکوفايي است و با استفاده از بازيکنان قدرتمندي که استخدام کرده به تدريج موقعيت خود را بهبود مي بخشد.

سيلوا در سالهاي 2009 تا 2012 براي ميلانيها 92 مرتبه به ميدان رفت و 5 گل نيز زد.