افراد ناشناس بعد از مجروح ساختن صالح آبادي، وي را از خودروي شخصي*اش به بيرون انداخته و خودرو را با مقداري وجه نقد به سرقت بردند.

روزنامه جمهوری اسلامی: قربانعلي صالح آبادي نماينده اسبق مجلس شوراي اسلامي(از حوزه انتخابيه مشهد) هفته گذشته توسط دو نفر ناشناس با چاقو مضروب و با اسلحه تهديد شد و به بيمارستان منتقل گرديد.

افراد ناشناس بعد از مجروح ساختن صالح آبادي، وي را از خودروي شخصي*اش به بيرون انداخته و خودرو را با مقداري وجه نقد به سرقت بردند.

ضاربان، غافلگيرانه و هنگامي كه صالح*آبادي در ميدان صنعت تهران سوار خودروي خود مي*شد وارد خودروي وي شده و با تهديد وي را به حركت تا محلي خلوت وادار ساخته بودند.

زورگيري به شيوه*هاي مختلف و ايجاد ناامني براي شهروندان مدتي است كه در تهران رو به افزايش گذاشته است