يحيي گلمحمدي به دليل فوت عمويش عزادار شد.آخرين تمرين تيم فوتبال پرسپوليس قبل از ديدار مقابل تراکتور سازي تبريز از ساعت 15:20 بعد از ظهر امروز پشت درهاي بسته برگزار شد.

* در تمرين امروز بازيکنان پرسپوليس به تمرين ضربات ايستگاهي و مرور کارهاي تاکتيکي پرداختند.

* علي کريمي يک ساعت قبل از ساير بازيکنان در ورزشگاه درفشيفر حضور پيدا کرد. او زير نظر عليپور، فيزيوتراپ تيم به تمرينات اختصاصي پرداخت و براي اولين بار پس از دوران مصدوميتش در تيم ملي پا به توپ شد.

* حقيقي، هافبک جديد قرمز پوشان نيز که صبح امروز اختصاصي تمرين کرده بود در نوبت بعد از ظهر زير نظر بدنساز تيم به تمرينات پرفشار پرداخت.

* يک هوادار از امارات پشت درهاي بسته در تمرين امروز پرسپوليس حضور داشت و به کريمي بابت انتخابش به عنوان 3 بازيکن برتر آسيا تبريک گفت.

* يحيي گل محمدي که قرار بود به جاي ژوزه در نشست مطبوعاتي امروز شرکت کند به دليل از دست دادن عموي خود عزادار شد و کنفرانس خبري نرفت.

* ژوزه به دليل همزماني تمرين پرسپوليس با نشست مطبوعاتي پدرو را به عنوان نماينده خود به نشست مطبوعاتي قبل از بازي با تراکتور فرستاد. البته اين مربي به شدت بابت جريمه 5 ميليوني خود به دليل مصاحبه عليه کيروش ناراحت بود که يکي از دلايل غيبتش در نشست مطبوعاتي امروز بود.

* پرسپوليسيها پس از تمرين امروز با يک دستگاه اتوبوس براي تشکيل اردو راهي هتل شدند. تمرين قرمز پوشان بعد از بازي با تراکتور سازي تا روز شنبه تعطيل است.