مربي تيم فوتبال پرسپوليس گفت: مانوئل ژوزه و اوليويرا با هم دوست هستند و همبازي بودند.


پدرو بارني که به جاي مانوئل ژوزه در نشست خبري پيش از بازي با تراکتورسازي شرکت کرده بود اظهار داشت: اين اولين باري است که من به نشست خبري آمدهام. بازي سختي با تراکتورسازي در پيش داريم آنها تيم مدعي قهرماني هستند،ما چند بازيکن محروم داريم با اين حال به همه بازيکنانمان اعتماد داريم و با انگيزه زيادي به ديدار تراکتورسازي ميرويم. ميخواهيم پيروز شويم. از هواداران هم ميخواهيم مثل هميشه پرسپوليس را حمايت کنند. پرسپوليس وقتي قدرتمند ميشود که بازيکنان، مربيان و هواداران مثل يک خانواده باشند و هر چه جلوتر ميرويم اين خانواده قويتر و صميميتر ميشود و ميخواهد گلهاي بيشتري به دست آورد.

وي در مورد علت غيبت ژوزه در نشست خبري و اينکه شايعه شده او با اوليويرا مثل کيروش مشکل دارد، گفت: چنين چيزي نيست مهمترين تمرين قبل از مسابقه تمرين روز قبل از بازي است و در آن بازي است که مربيان تعيين ميکنند که روز بازي چه کاري بايد انجام شود. رابطه مانوئل ژوزه و اوليويرا خيلي خوب است آن دو با هم دوست هستند و در بنفيکا با هم همبازي بودند. فردا هم خواهيد ديد آنها چه طور با هم رفتار ميکنند.

وي در مورد محرومان پرسپوليس گفت: بنگر، هادي نوروزي و کريم انصاريفرد محروم هستند و اميدوارم تصميمات داوري در بازي فردا به ضرر ما نباشد زيرا در بازي با ملوان نوروزي وقتي داشت جورابش را درست ميکرد، کارت زرد گرفت. چون داور فکر کرد او قصد وقت کشي دارد. من نميگويم داور به نفع تيم ما سوت بزند بلکه ميگويم طوري قضاوت کند که به ضرر کسي نباشد و داور عدالت را رعايت کند زيرا در برخي بازيها تصميمات داوري به ضرر ما تمام شده است.

پدرو در مورد اينکه چرا يک نيمه او لب خط ميرود و يک نيمه يحيي گل محمدي تا دستورات تاکتيکي را به بازيکنان بدهد، گفت: ما همه با هم يک تيم هستيم و رابطه خيلي خوبي هم با يکديگر داريم بسته به شرايط بازي گاهي اوقات ژوزه کنار خط ميرود گاهي اوقات من و گاهي اوقات يحيي گل محمدي. يحيي چون فارسي صحبت ميکند ميتواند دستورات را روشنتر به بازيکنان بدهد. رابطه ما با بازيکنان خوب است و هر چه جلوتر ميرويم به بازيکنان نزديکتر ميشويم.