به نام خداوند جان و خرد
خداوند عشق و خداوند ایران زمین
سالها هواداران پرسپولیس در انتظار دیدن پرسپولیس قدرتمند در لیگ برتر در انتظار نشسته اند ،پس از رفتن قهرمانی قطبی با پرسپولیس در لیگ برتر دیگر تیم پرسپولیس روزگار خوبی در لیگ ایران نداشت ،تیمی که باداشتن بیشترین هوادار در آسیا انتظارات فراوانی از آن می رود ولی بر عکس تمام انتظارات به دلیل نداشتن یک مدیریت با ثبات و دارای تفکر حرفه ایی و آینده نگر چوب را بر پیکره بی جان پرسپولیس می کوبد.
سالها با ناکامی ها ساختند ولی سرها را به بالا گرفتند تا شاید بتوانند غرور تاریخی خود را حفظ کنند ،هوادارانی که در سرما و گرما پا به پای تیم خود در تمام روزهای خوب و بد همراه تیم خود بودند ،اما افسوس صدای وای بر سر تیم ما چه می آید را کسی نمی شنود.
صبر را مانمند هر راهی که بدنبال هدف موفقی هستیم در توشه خود نهادیم ، اما افسوس و صد افسوس که از صبر هواداران هم استفاده ابزاری شد ، صبر ناکامی با علی دایی در لیگ ، صبر سکوت سرپرستی که بعنوان مدیر هر چه موقت باید اعتراض می کرد یا رسم را به جا می آورد و موضع خود را بر همگان روشن می کرد ، صبر صبر صبر. . .
اما امروز مدعیان دیروز بر مسند سرمربی در نیمکت ارتش سرخ تکیه زده اند ، مدعیانی که خود را یکی از عوامل بزرگ قهرمانی پرسپولیس در لیگ هفتم می دانستند اما در حقیقت موضوع چیز دیگری بود وقتی به نتایج و اهداف لیگ هفتم با رهبری افشین قطبی می نگریم به راحتی می بینیم که تیم آن دوره دو شاخصه و دو هدف اصلی داشت ،شاخصه و هدفی که پس از آن دیگر در هیچ مربی و کادر فنی در پرسپولیس دیده نشد و علنا پرسپولیس به آزمون استعداد مربیان بدل گردید.
حمید استیلی با مربیانی بزرگی کار کرده است اما نیمکت ارتش سرخ برای استیلی حال که می نگریم بسیار زود بود ، گرچه نباید از یاد ببریم کار کردن حممید استیلی در زمان آری هان و دنیزلی و . . . بسیار کوتاه بود پس دلیل واضحی برای بروز شدن یا پیشرفت علم فنی حمید استیلی وجود ندارد.
رویانیان آینده نگر باشد…
انتخاب محمد رویانیان به عنوان مدیر عامل باشگاه بزرگ و پرطرفدار پرسپولیس سر وصدای زیادی به پا کرد، اما آقای رویانیان در طی زمانی که در مسند مدیریت پرسپولیس نشسته اند گرچه بسیار خوب مدیریت را انجام داده اند اما ایشان یک ایراد خیلی بزرگی که داشته اند پیش بینی آینده و انتخاب گزینه های مختلف بوده است ، اگر امروز حمید استیلی با این همه نتایجی که بر وقف مراد هواداران نبوده بر کنار نمی شود ، اگر امروز گزینه ایی روی میز سردار نیست ، نباید به حساب مدیریت نکردن ایشان گذاشت بلکه تنها می توان گفت ایشان با کمال تاسف فوتبالی نبوده اند ! ! !
آقای رویانیان باید توجه داشته باشند صدای اعتراض < <ح ... کن رها کن >> اگر امروز دامن استیلی را گرفته است ، با کمال تاسف فردا هم اگر ایشان صدای اعتراضات مردمی و هواداران پرسپولیس را نشنیده بگیرند و یک مدیریت بحران در این شرایط ایجاد نکنند دامنگیر نه تنها ایشان بلکه کلیه کسانی خواهد شد که در این دوره بحرانی و شرایط بسیار ناراحت کننده در راس کادر مدیریتی خواهد شد.
دست از طلب ندارم تا کام من بر آید
یا تن رسد به جانان یا جان ز تن بر آید

حمید استیلی امروز دیگر ماندش برای پرسپولیس سودی جز ضرر ندارد ، نبودن مدیریت بحران در این شرایط ضربه مهلک دیگری بر تن بی جان پرسپولیس خواهد بود ، نداشتن و نبود آینده نگری و هدفهای مشخص از سوی کادرهای مدیریتی پرسپولیس را در پرتگاه سقوط خواهد برد گرچه پرسپولیس امروز یک سوم راه سقوط را طی کرده است ، وقتی بازیکنان انگیزه ایی برای بازی نداشته باشند ، وقتی هر روز شایعه ایی در حواشی تیم بگردد ، وقتی بازیکنانی به دلایلی محکوم به بازی نکردن می شوند در این میان چاره ایی جز افسوس و دراز کردن دست طلب به سوی خداوند ایران زمین باقی نمی ماند که باز هم با صدایی رسا و بلند بگوییم < < خداوندا ، پرسپولیسمان را به دامان پر محبت تو سپردیم خود چاره ایی برای تیم محبوبمان بیاندیش>>
پرسپولیس را دوست داریم و تا آخرین روز از تیم محبوبمان حمایت خواهیم کرد تا بتوانیم تیم محبوبمان را با کمک خداوند ایران زمین حفظ کنیم.
همه شما را به خداوند ایران زمین که همان خداوند عشق و یکتا پرستی است می سپارم
سربلند و پایدار باشید
به ایران بیاندیشید
همه به ایران بیاندیشید
که ایرانی سربلند و پر افتخار است
بدرود تا درودی سرخ تر از امروز