به گزارش خبرگزاری فارس، به نظر میرسد شخصیت بیاعتنا، متکبر و بدخلق ژوزه مورینیو در رئال مادرید به پایان برسد.

رئال مادرید شایستگی این را دارد که مربی بسیار خوبی داشته باشد که نه تنها بهترین عملکرد را از بازیکنانش استخراج کند و به نتایج عالی دست یابد بلکه کسی باشد که به ارتقای تصویر تیم در سراسر دنیا کمک کند. اکنون به نظر میرسد که کارنامه مورینیو چیزی نیست که سفیدپوشان به دنبال آن هستند.
جانشین مورینیو باید کسی باشد بتواند به بازیکنانش انگیزه بدهد بدون اینکه آنها را به تمسخر بگیرد، مثل کاری که مایک دانتونی با پائو گاسول کرد. عالی است که کسی را داشته باشید که به او مثل یک اسطوره نگاه شود؛ اما نه پس از مرگش! و مرجع خوبی برای باشگاه باشد مثل دیگو سیمئونه.
باشگاه به رهبری نیاز دارد که بتواند از کلمات درست استفاده کند مثل خورخه والدانو. کسی که به قراردادش احترام بگذارد و زمانی که اینگونه احساس میکند توافقات را زیر پا نگذارد مثل فابیو کاپلو. مربیای که همه چیزش را برای کارش بدهد مثل رافائل بنیتس.
رئال مادرید به کسی نیاز دارد که بتواند شیوه بازی خودش را خلق کند که با بقیه متفاوت باشد، مثل یوهان کرویف که پپ گواردیولا از وی الهام گرفته است. مردی که بداند وقتی کسی نشکسته باشد نیازی به تعمیر او نیست مثل تیتو ویلانووا.
مربی که با برنامه باشد مثل مانوئل پیگرینی. کسی که بداند چگونه ارتباطش با مطبوعات را کنترل کند مثل اونای امری. مربی که از بزرگترین چالشها نترسد مثل ویسنته دل بوسکه.
خلاصه هر کسی جز مورینیو.