ويلانووا: فوتبال با مسي لذتبخش است


سرمربي بارسلونا به تمجيد از ستاره آرژانتيني تيمش پرداخت و اعلام کرد که با او از فوتبال آبياناري پوشان لذت ميبرد.

تيتو ويلانووا در کنفرانس خبري پيش از بازي امشب در ليگ قهرمانان اروپا مقابل بنفيکا در خصوص بازي دادن به ذخيرهها اظهار داشت: دو مسابقه هرگز مثل هم نيستند و خواهيم ديد که امشب چگونه بازي ميکنيم. بنفيکا با آمادگي کامل به اين مسابقه خواهد آمد. در حالي که ما با يک بازي کمتر هم به دور بعد رسيدهايم، بازي متفاوتي را شاهد خواهيم بود. تيمي را به ميدان ميفرستيم که پيروز شويم. همچنين ميخواهم ببينم بازيکنان جوانم چگونه به در اين مرحله عمل ميکنند.

به گزارش فارس، وي ادامه داد: مسي هفته گذشته در رقابتهاي کوپا دلري به استراحت پرداخت اما هميشه ميخواهد بازي کند. اين به خاطر رکوردشکني نيست بلکه به اين دليل است که هميشه خواهان رقابت است. اين يکي از مسابقات ليگ قهرمانان است و او براي حضور در آن هيجان دارد، ما با مسي از فوتبالمان لذت ميبريم و او هم باعث قدرتمندتر شدن ما ميشود. تصاوير مولر را ديدهام اما او را از نزديک نديدهام، چون من بسيار جوان بودم. شنيدم که درباره عملکرد فوقالعاده او در آلمان حرفهاي زيادي زده شده است.

سرمربي بارسلونا خاطرنشان کرد: فکر نميکنم هدف مسي در اين بازي شکستن رکورد مولر باشد. بايد تاجايي که ميتوانيم طبيعي عمل کنيم. اگر به اين مسئله فکر کنيم کارها بسيار سختتر خواهد شد، اما در صورتي که عملکرد صحيحي داشته باشيم رسيدن به آن آسان است. مهمترين مسئله اين است که روي مسابقه تمرکز کنيم نه اينکه هدفمان شکستن رکورد مولر باشد.

ويلانووا اضافه کرد: مسي مثل هميشه است و بسيار عالي کار ميکند و در بازي کردن رو به جلو فکر ميکند. هيچ تغييري را در او مشاهده نکردهام.

وي تأکيد کرد: برخي بازيکنان مصدوم ما بهبود يافته اند و اين بازي فرصت خوبي براي آنها است. همچنين بازيکنان ذخيره و جواناني هم هستند که ميتوانند ارزش خود را براي آينده نشان دهند. بازيکنان واقعا براي اين بازي انگيزه دارند.

ويلانووا در خصوص تفاوت بارسلوناي گوارديولا و بارسلوناي زمان ويلانووا اظهار داشت: من نميخواهم درباره تفاوتها حرف بزنم. همان بازيکنان را داريم و به همان شيوه بازي ميکنيم. .مقايسه اين دو تيم کار منتقدان است.

وي در خصوص صحبتهاي مورينيو در خصوص بورخس که گفته بود او را نميشناسم گفت: .وقتي مورينيو فصل پيش گفت مرا نميشناسد هيچ احساس بدي به من دست نداد.

ويلانووا افزود: هنگامي که مسابقات ليگ قهرمانان است تلاش ميکنيم روي بازيهايمان تمرکز کنيم. معمولا تلاش ميکنيد تا بازي ساير تيمها را هم ببينيدي ولي ما مسابقه هيچ يک از تيمها را نديديم چون وقت کافي براي اين کار نداشتيم. وقتي قرار است مقابل تيمي به ميدان برويم آن تيم را تحليل مي کنيم.