محمد پنجعلی ضمن اعلام خبر استعفای خود از هیئت مدیره باشگاه پرسپولیس گفت : وقتی هواداران در سراسر کشور خواستار تغییرات در کادرفنی هستند به چه علت با خواسته آنان مخالفت می شود؟

به گزارش مرجع خبری پرسپولیس، عضو مستعفی هیئت مدیره پرسپولیس گفت: فکر میکنم که نمی توانم کارایی لازم را در هیئت مدیره داشته باشم و از عضویت در هیئت مدیره و کمیته فنی باشگاه استعفا می دهم و به سرپرستی تیم های پایه برمی گردم تا بتوانم کار مفیدی انجام دهم.
وی ادامه داد : وقتی هواداران در تمام کشور روی سکوها می گویند این کادر فنی را نمی خواهند و باید عوض شد چرا باید با آنان مخالفت کنیم؟ تنها گناه من شنیدن صدای مردم است. پنجعلی افزود : وظیفه من به عنوان پیشکسوت پرسپولیس شنیدن صدای هواداران و رسیدگی به خواسته آنان است چرا که این تیم متعلق به مردم است نه فرد خاص ، حالا هرکس می خواهد از صحبت های من ناراحت بشود ، اهمیتی ندارد.