خبرگزاری پرسپولیس نیوز : مهرداد پولادی می گوید برای روشن شدن تکلیفش در پرسپولیس منتظر بازگشت محمد رویانیان است. مهرداد پولادی در خصوص تمرینات امروز تیم ملی ایران گفت:
تمرینات خوبی داریم زیر باران تمرین کردن لذت دیگری دارد، تمام بازیکنان با هم دوست هستند، امیدوارم بتوانیم در مسابقات غرب آسیا نتایج خوبی بگیریم.
وی در خصوص مشکلاتش با ژوزه اظهار داشت: منتظر هستم تا مدیرعامل باشگاه از ایتالیا برگردد و در جلسه ای مسائلی را به رویانیان بگویم. من با ژوزه مشکلی ندارم شاید او با من مشکل دارد.

پولادی در خصوص جدا شدنش از پرسپولیس گفت: هنوز هیچ چیز مشخص نیست، باید رویانیان از سفر برگردد تا با هم صحبت هایی داشته باشیم شاید بعد از جلسه مشخص شود در پرسپولیس ماندنی هستم یا نه.