اتحاديه فوتبال اروپا، يوفا، اعلام کرد که رقابتهاي يورو 2020 به صورت غيرمجتمع در چند شهر در سراسر اروپا برگزار خواهد شد.

جاني اينفانتينو، دبير کل يوفا، امروز در يک کنفرانس مطبوعاتي اعلام کرد که اين ايده توسط پلاتيني ارائه شده اما هنوز در مورد شهرهاي برگزار کننده رقابتها تصميم گيري نشده است.

او در گفتگو با خبرنگاران گفت: «مهمترين تصميمي که امروز توسط کميته اجرايي گرفته شد، برگزاري مرحله نهايي يورو 2020 در سراسر قاره است.

ايده برگزاري رقابتهاي يورو در چند شهر در سراسر اروپا، در ژوئن سال گذشته توسط رئيس يوفا، ميشل پلاتيني، اراده شد. بعد از آن، ما با همه 53 عضو يوفا در اين مورد مشورت کرديم و نظرات مختلفي دريافت کرديم.

نظرات بسيار مثبت بود و باعث شد تا اين تصميم را امروز اعلام کنيم. البته بايد بگويم که يک عضو، سنس ارزيک از ترکيه، از اين ايده حمايت نکرد. به اين ترتيب ما بايد در مورد اين موضوع بار ديگر تحقيق کنيم و پيشنهادها در مورد ساختار برگزاري و فرمت رقابتها و تعداد شهرهاي ميزبان را به طور دقيقتري بررسي ميکنيم.

ما نتيجه نهايي را به کميته اجرايي يوفا گزارش کرده و آنها تصميم نهايي را در روزهاي 27 و 28 مارس 2013 خواهند گرفت.»