طبق اعلام مدير رسانهاي پرسپوليس تمرينات اين تيم تا روز دوشنبه و پس از جلسه کميته فني پشت درهاي بسته برگزار ميشود.


تمرينات تيم پرسپوليس تا روز دوشنبه و پس از جلسه کميته فني پشت درهاي بسته برگزار خواهد شد.

به گزارش فارس،حميد عباسي مدير رسانهاي تيم فوتبال پرسپوليس با بيان اين مطلب اعلام کرد: رويانيان گفته تا زماني که تکليف نهايي ژوزه مشخص شود تمرينات پشت درهاي بسته انجام خواهد شد.

*عادل کلاهکج پس از پايان تمرين در حاليکه قصد ترک درفشيفر را داشت با هواداران روبرو شد و به خوش و بش پرداخت. هواداران با شعار عادل به پرسپوليس خوش آمدي از اين بازيکن استقبال کردند.