عضو کمیته فنی باشگاه پرسپولیس با تاکید بر اینکه در مورد مانوئل ژوزه به کمیته فنی توصیهای نشده، گفت: در شرایط فعلی گزینه ایرانی برای هدایت پرسپولیس تاثیرگذارتر است.

ابراهیم آشتیانی در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد نشست کمیته فنی روز دوشنبه باشگاه پرسپولیس جهت تعیین تکلیف برای ادامه و یا قطع همکاری با مانوئل ژوزه، ضمن بیان مطلب فوق گفت: نظرم از همان هفتههای ابتدایی لیگ در مورد مانوئل ژوزه به عنوان سرمربی پرسپولیس مشخص بود و در مصاحبه های مختلفی که انجام دادم، بارها اعلام کردم این مربی نمیتواند تاثیر گذار باشد.
وی همچنین خاطرنشان کرد: تا پس از برگزاری نشست روز دوشنبه کمیته فنی باشگاه، قصد ندارم به جزئیات بیشتری در این خصوص اشاره کنم.

"در شرایطی که ژوزه تیم را نبسته، در برخی پستها کمبود بازیکن تخصصی داشته و در برخی از پستهای دیگر ترافیک بازیکن وجود داشته، چقدر در ناکامیهای اخیر تیم پرسپولیس مقصر است؟"عضو کمیته فنی باشگاه پرسپولیس در پاسخ به این پرسش افزود: درست است تیم با نظر مانوئل بسته نشد و نیاز به چند بازیکن و ترمیم داشته و در برخی پستها نیز کمبود بازیکن تخصصی وجود داشت اما مانوئل میتوانست از پتانسل بازیکنان پستهای دیگر استفاده کرده و تا حدود زیادی کمبودها را جبران کند.
وی اضافه کرد: آقای ژوزه در نشستهای کمیته فنی، شرکت نداشت و به حرفهای کمیته اعتنایی نمیکرد، بعنی او به مربیان، پیشکسوتان و کارشناسان فوتبال ایران اعتقادی ندارد.
آشتیانی در مورد اینکه در صورت برکناری مانوئل ژوزه گزینه ایرانی مناسبی برای هدایت پرسپولیس وجود دارد؟، اظهار داشت: پرسپولیس باشگاه بزرگی بوده و دارای افراد بزرگ و حتی تحصیلکردهای نیز هست که میتوانند هدایت تیم را بر عهده بگیرند اما تجربه نشان داده که هواداران نسبت به مربیان ایرانی و بومی کم حوصلهتر از مربیان خارجی هستند و فرصت کافی به آنها نمیهند.
وی صحبتهایش را اینگونه ادامه داد: با این حال من اعتقاد دارم در شرایط فعلی گزینه ایرانی برای هدایت تیم پرسپولیس تاثیر گذارتر است.
عضو کمیته فنی باشگاه پرسپولیس در پایان گفت: با توجه به اینکه یحیی گل محمدی در تیم پورا شاگردم بوده و نسبت به وی شناخت خوبی دارم، در صورت اینکه تصمیم کمیته فنی بر این باشد او به عنوان سرمربی تیم به فعالیت خود ادامه دهد، این مربی جوان از مسئولیتی که به عهده او گذاشته خواهد شد به خوبی بر میید.